دانلود سخنرانی جدید صفات بهشتی از استاد مهدی توکلی

۲۲ مهر ۱۴۰۰

 

دانلود سخنرانی جدید صفات بهشتی از استاد مهدی توکلی در بزرگترین مرجع دانلود مداحی madahi.org

متن سخنرانی صفات بهشتی

⬛️🎤==madahi.org==🎤⬛️

سه صفتی که اگر خداوند یکی از اون رو به کسی بده بهشت بر او واجب می شود!

استاد مهدی توکلی

⬛️🎤====madahi.org====🎤⬛️


موزیک ویدئو: