دانلود نوحه آمد سائل سوره ی هل عطا از میثم مطیعی

۹ آذر ۱۴۰۰

 

دانلود نوحه تازه منتشر شده آمد سائل سوره ی هل عطا از میثم مطیعی در بزرگترین مرجع دانلود مداحی madahi.org

متن مداحی آمد سائل سوره ی هل عطا

⬛️🎤==madahi.org==🎤⬛️

آمد سائل سوره ی هل عطا

تطهیرم کن ای آیه ی انما

ای جان علی مادر مصطفی

آمد سائل سوره ی هل عطا

آمد سائل سوره ی هل عطا

تطهیرم کن ای آیه ی انما

ای جان علی مادر مصطفی

تویی إنا أعطینا ،تویی إنا أعطینا

ثمر قلب طاها، شب قدری یازهرا

نور خدانما مادرم زهرا زهرا

مادرم زهرا زهرا ،مادرم زهرا زهرا

مادرم زهرا زهرا ،مادرم زهرا زهرا

مادرم زهرا زهرا ،مادرم زهرا زهرا

مهراب نماز تو رشک فلک

مهراب نماز تو رشک فلک

ای هم صحبت جبرئیل ملک

تیغ حیدری و خطییب فدک

⬛️🎤====madahi.org====🎤⬛️