دانلود نوحه ابن مرجانه سرگردان میشود از حسین طاهری

۲۱ آذر ۱۴۰۰

 

دانلود نوحه تازه منتشر شده ابن مرجانه سرگردان میشود از حسین طاهری در بزرگترین مرجع دانلود مداحی madahi.org

متن مداحی ابن مرجانه سرگردان میشود

⬛️🎤==madahi.org==🎤⬛️

ابن مرجانه سرگردان میشود

ابن مرجانه سرگردان میشود

با خطبه ی زینب طوفان می شود

با خطبه ی زینب طوفان می شود

روی لب تا می گوید اسختوه

دشمن در لاک خود پنهان می شود

میدان در حصار زینب

خطبه زلفقار زینب

میدان در حصار زینب

خطبه زلفقار زینب

لرزید پایه های مسجد این است اقتدار زینب

همچنان با هیبت روی منبر رفته

روی منبر گویا خود حیدر رفته

فتح شام و کوفه با دو جمله یعنی

در حقیقت زینب فتح خیبر رفته

جانم زینب جانم زینب جانم زینب

⬛️🎤====madahi.org====🎤⬛️


  • این متن شعر چند اشتباه تایپی دار .

    آن چنان با هیبت سوی میدان رفته .

    روی منبر تا می‌گوید اسکتوه

  • این متن شعر چند اشتباه تایپی دار .

    آن چنان با هیبت سوی میدان رفته .

    روی منبر تا می‌گوید اسکتوه