دانلود نوحه از ضعف به هر جا که نشستیم وطن شد از حاج حسن خلج

۱۲ شهریور ۱۴۰۱

 

دانلود نوحه تازه منتشر شده از ضعف به هر جا که نشستیم، وطن شد از حاج حسن خلج در بزرگترین مرجع دانلود مداحی madahi.org

متن مداحی از ضعف به هر جا که نشستیم، وطن شد

⬛️🎤==madahi.org==🎤⬛️

از ضعف به هر جا که نشستیم، وطن شد

 وز گریه به هر سو که گذشتیم، چمن شد

 پیراهنی از تار وفا دوخته بودم

 چون تاب جفای تو نیاورد، کفن شد

 هر سنگ که بر سینه زدم، نقش تو بگرفت

 آن هم صنمی بهر پرستیدن من شد

 عشاق تو هر یک به نوایی ز تو خوشنود

 گر شد ستمی بر سر کوی تو، به من شد

 از حسرت لعل تو ز خون مژه طالب

 چندان یمنی ریخت که گجرات، یمن شد

⬛️🎤====madahi.org====🎤⬛️