دانلود نوحه از کریمان سنگ می خواهیم ما از کربلایی سید امیر حسینی

۳۰ آبان ۱۴۰۰

 

دانلود نوحه تازه منتشر شده از کریمان سنگ می خواهیم ما از کربلایی سید امیر حسینی در بزرگترین مرجع دانلود مداحی madahi.org

متن مداحی از کریمان سنگ می خواهیم ما

⬛️🎤==madahi.org==🎤⬛️

از کریمان سنگ می خواهیم ما

زر می رسد در حرم

 از آنچه می خواهی بهتر می رسد

از کریمان سنگ می خواهیم ما

زر می رسد در حرم

 از آنچه می خواهی بهتر می رسد

لطف احسان کریمان را شمردن مشکل است

وقت احسان پشت آن احسان دیگر می رسد

ای که دستت می رسد کاری کنی کاری بکن

عمر دارد می رود  دارد عجل سر می رسد

ای که دستت می رسد کاری کنی کاری بکن

عمر دارد می رود  دارد عجل سر می رسد

این کار منه شب به شب در می زنم

چون در زدن مال من است

دست سائل ها فقط تا حلقه در می رسد

⬛️🎤====madahi.org====🎤⬛️