دانلود نوحه اول بسم الله با اذن شاهنشاه از محمد رضا نوشه ور

۷ آذر ۱۴۰۰

 

دانلود نوحه تازه منتشر شده اول بسم الله با اذن شاهنشاه از محمد رضا نوشه ور در بزرگترین مرجع دانلود مداحی madahi.org

متن مداحی اول بسم الله با اذن شاهنشاه

⬛️🎤==madahi.org==🎤⬛️

اول بسم الله با اذن شاهنشاه

اول بسم الله با اذن شاهنشاه

ذکر این دل خاطر خواه

ذکر این دل خاطر خواه

صل الله علی اباعبدالله

صل الله علی اباعبدالله

صل الله علی اباعبدالله

صل الله علی اباعبدالله

صل الله علی اباعبدالله

ای بر هر دوعالم شاه

هستم من عبد درگاه

می خونم گاه و بی گاه

صل الله علی اباعبدالله

صل الله علی اباعبدالله

صل الله علی اباعبدالله

صل الله علی اباعبدالله

صل الله علی اباعبدالله

⬛️🎤====madahi.org====🎤⬛️