از سراسر وب

دانلود نوحه ای مهر تابان بر سنان قرآن بخوان از نریمان پناهی

۳ شهریور ۱۴۰۱

 

دانلود نوحه تازه منتشر شده ای مهر تابان بر سنان قرآن بخوان از نریمان پناهی در بزرگترین مرجع دانلود مداحی madahi.org

متن مداحی ای مهر تابان بر سنان قرآن بخوان

⬛️🎤==madahi.org==🎤⬛️

ای مهر تابان بر سنان قرآن بخوان، قرآن بخوان

ای با خموشان همزبان قرآن بخوان، قرآن بخوان

تنها نه محمل می بری از کاروان دل می بری

هم دل ببر هم جان ستان قرآن بخوان، قرآن بخوان

ای آفتاب و ماه من تنها چراغ راه من

در پیش روی کاروان قرآن بخوان، قرآن بخوان

تو رهنمای قافله ما در میان سلسله

بر دفع ظلم ساربان قرآن بخوان، قرآن بخوان

دوش از بریده حنجرت گفتی سخن با خواهرت

امروز بالای سنان قرآن بخوان، قرآن بخوان

ای مصحف قاری شده خون از لبت جاری شده

بار دگر بگشا دهان قرآن بخوان، قرآن بخوان

تا زیر کوه ماتمت نیرو بگیرم از غمت

حتّی میان دشمنان قرآن بخوان، قرآن بخوان

ای طوطی خاکستری بر لالۀ نیلوفری

بکش اشکی فشان قرآن بخوان، قرآن بخوان

باغت به خون پوشیده شد گل های سرخت چیده شد

در سوگ گل ای باغبان قرآن بخوان، قرآن بخوان

اشک فراقم در بصر زخم زبانم بر جگر

ما را زتهمت وارهان قرآن بخوان، قرآن بخوان

ترسم بمیرد دخترت در پیش چشمان ترت

تا بخشی اش تاب و توان قرآن بخوان، قرآن بخوان

⬛️🎤====madahi.org====🎤⬛️