دانلود نوحه بانو با نور تو دنیا روشن شده از ابوالفضل بختیاری

۲۱ آذر ۱۴۰۰

 

دانلود نوحه تازه منتشر شده بانو با نور تو دنیا روشن شده از ابوالفضل بختیاری در بزرگترین مرجع دانلود مداحی madahi.org

متن مداحی بانو با نور تو دنیا روشن شده

⬛️🎤==madahi.org==🎤⬛️

بانو با نور تو دنیا روشن شده

بانو با نور تو دنیا روشن شده

خونه ی شیر خدا مثل گلشن شده

نمک خلقت و نور دو عینی

نفس حسنی و جون حسینی

نفس حسنی و جون حسینی

نمک خلقت و نور دو عینی

نفس حسنی و جون حسینی

نفس حسنی و جون حسینی

تو ستاره ی آسمون حسینی

تو ستاره ی آسمون حسینی

فخر المخدرات بانوی کائنات

زینب زینب جانم یا عقیله

ای عمه ی سادات زینب زینب

فخر المخدرات بانوی کائنات

زینب زینب جانم یا عقیله

ای عمه ی سادات زینب زینب

فخر المخدرات بانوی کائنات

زینب زینب جانم یا عقیله

ای عمه ی سادات زینب زینب

⬛️🎤====madahi.org====🎤⬛️