دانلود نوحه با یا رب یا رب کشتی مادرو از سید رضا نریمانی

۶ بهمن ۱۴۰۰

 

دانلود نوحه تازه منتشر شده با یا رب یا رب کشتی مادرو از سید رضا نریمانی در بزرگترین مرجع دانلود مداحی madahi.org


متن مداحی با یا رب یا رب کشتی مادرو

⬛️🎤==madahi.org==🎤⬛️

با یارب یارب کُشتی مادر رو

 با مادر مادر کشتی خواهر رو

 با بی رحمی زد تیر آخر رو، حسین جانم

 آه ای مادر

 من بمیرم میکشی آه با فرود هر نیزه

 من بمیرم پشت هم زد نیزه رو روی نیزه

 نیزه رو نیزه، چشم‌های هرزه، حسین …

 سر رو برد، خنجر رو برد

 چشم دلش سیر نشد

 آخرم انگشتر رو برد

 چشم دلش سیر نشد

 یادگار مادر رو برد

 چشم دلش سیر نشد

 دوباره اومد، پیاده رفت از گودال، سواره اومد

 برای غارت یه گوشواره اومد

 انگار اومد بر قلب من فرود

 خنجری که سرتو از پیکرت ربود

 اونی که سر از تنت برید

 فکری به حال زینب نکرده بود

 گلوتو میبوسم رگاتو میبوسم

 تو رو خدا دست و پا نزن

 نذار که ببینه، اینقدر مادر رو صدا نزن

⬛️🎤====madahi.org====🎤⬛️


موزیک ویدئو: