دانلود نوحه بر نفس خود دچارم یابن الحسن از حاج محمد رضا طاهری

۲۹ آبان ۱۴۰۰

 

دانلود نوحه تازه منتشر شده بر نفس خود دچارم یابن الحسن از حاج محمد رضا طاهری در بزرگترین مرجع دانلود مداحی madahi.org

متن مداحی بر نفس خود دچارم یابن الحسن

⬛️🎤==madahi.org==🎤⬛️

بر نفس خود دچارم یابن الحسن اغثنی

عبدی گناه کارم یابن الحسن اغثنی

بر نفس خود دچارم یابن الحسن اغثنی

عبدی گناه کارم یابن الحسن اغثنی

تاریک و روسیاهم افتاده قهر چاهم

ای شمس روزگارم یابن الحسن اغثنی

اقا از شرم ناگزیرم از شرم سر به زیرم

از شرم بی قرارم یابن الحسن اغثنی

یابن الحسن اغثنی یابن الحسن اغثنی

یابن الحسن اغثنی یابن الحسن اغثنی

یابن الحسن اغثنی یابن الحسن اغثنی

جز رحمت نگاهت جز گرمی پناهت

آرامشی ندارم یابن الحسن اغثنی

⬛️🎤====madahi.org====🎤⬛️