دانلود نوحه به زحمت می گشاید چشم خود را از سید رضا نریمانی

۱۶ آذر ۱۴۰۰

 

دانلود نوحه تازه منتشر شده به زحمت می گشاید چشم خود را از سید رضا نریمانی در بزرگترین مرجع دانلود مداحی madahi.org

متن مداحی به زحمت می گشاید چشم خود را

⬛️🎤==madahi.org==🎤⬛️

به زحمت می گشاید چشم خود را یار بیمارم

به زحمت می گشاید چشم خود را یار بیمارم

که بخت خفته ی من اشک می زد چشم بیمارم

اخه صورتی که سیلی بهش بخوره

اگه یه دستی تو صورتت بخوره

اگه مخصوصا اون دست بزرگ باشه

سنگین باشه به چشم اصابت می کنه

دیدی الان همین جوری برات روضه می خونم

با دستت رو صورتت می زنی

یهو می بینی چشات تار می بینه

با چی زد تو صورت مادرم دیگه چشماش نمی دید

بزن مادرم رو بزنن خونه مو این طرفه اینقدر رو خاک ها نشین

⬛️🎤====madahi.org====🎤⬛️