دانلود نوحه به نام نور به نام ستاره های بهشت از حاج محمود کریمی

۲ بهمن ۱۴۰۰

 

دانلود نوحه تازه منتشر شده به نام نور به نام ستاره های بهشت از حاج محمود کریمی در بزرگترین مرجع دانلود مداحی madahi.org


متن مداحی به نام نور به نام ستاره های بهشت

⬛️🎤==madahi.org==🎤⬛️

به نام نور به نام ستاره های بهشت

 دلیل نور همه ماه پاره های بهشت

.

به نام روح نخستین به نام نوری که

 منقش است به نورش نگاره های بهشت

.

به نامِ نام بلندی که در همه ملکوت

 فکنده است طنین از مناره های بهشت

.

عصاره ی همه ی شهدهای توحیدی

 خلاصه ی همه ی استعاره های بهشت

.

بهشتِ لایتناهی و هر چه در آن است

 به نام اوست همه بی شماره های بهشت

.

نخست نور پدید آمد و سپس باقی

 تمام قصه پس از او حدیث مشتاقی

.

مقام و رتبه ی او با کسی برابر نیست

 مگر دلیلش در آیه های کوثر نیست

.

مگر کسی که دعایش من و تو را عبدِ

خدای عز و جل کرده کیمیاگر نیست

.

کدام ثانیه روشن به نور زهرا نیست

 کدام روز خداوند روز مادر نیست

.

شکسته خط زمان را مادر همه یِ

خلایق است مگر مادر پیمبر نیست

.

شدند مفتخر از او تمام مادرها

 که خاک مقدمشان از بهشت کمتر نیست

.

به یُمن مقدم او که امام مادرهاست

 بهشت خاک قدوم تمام مادرهاست

.

دلم برایش از کودکی شعف دارد

 و هر کجا سخن از اوست جان به کف دارد

.

معلم همه بود و به مرد و زن آموخت

 کسی ست زنده که در زندگی هدف دارد

.

عفیفه بود و نشان داد برتری در چیست

 که فرق ریگ و دُر آن است ، این صدف دارد

.

غبار چادر زهراییان پرده نشین

 به جلوه های جمال جنان ، شرف دارد

.

و بانویی که شود فاطمی مدالی با

 نگین دُرّینی از معدن نجف دارد

.

بگیر هدیه ی شهبانو از خزانه ی شاه

 به ذکر اشهدُ ان علی ولی الله

.

همیشه ایم رها در حمایت مادر

رها در عاطفه ی بی نهایت مادر

.

برابریم همه در مقام فرزندی

 برادریم همه با درایت مادر

.

قدم به وادی بیراهه ها نخواهد زد

 کسی که رشد کند با هدایت مادر

.

خوشا به عاقبت و خوش به حال فرزندی

 که تربیت بشود با حکایت مادر

.

تمام عمر خودم پای بند این قولم

 رضای حضرت حق در رضایت مادر

.

خدا کند که شود سربلند فرزندت

 و زندگی متبرک شود به لبخندت

.

حیاتِ در شریان جهان تویی بانو

 نشانه دارترین بی نشان تویی بانو

.

تو را چنان که تویی هر نظر کجا بیند

 نهان در آینه ی دیگران تویی بانو

.

بلند مرتبه ؛ اولیاء مقام ؛ عالی قدر

 نشان سروریِ سروران تویی بانو

.

ظهور اشهدُ انَّ در اوج مرتبه یِ

 حق و رسول و ولی در اذان ، تویی بانو

.

برای فهم مقام تو مصرعی کافی ست

 همین که اسوه ی صاحب زمان تویی بانو

.

همه شریعت اسلام جسم و روح تویی

 شکوت عزت این دین باشکوه تویی

.

گذشت سالی از دیدگان چشم به راه

 دوباره قصه ی جانان و جان چشم به راه

.

تو مادری و سفارش کنی پذیرفته است

 تو را به جان عزیز جهان چشم به راه

.

به دردمندیِ این خاک رنج آلوده

 به خشک سالی این آسمان چشم به راه

.

به اشک نیمه شب کودکان بی بابا

 به گریه ی سحر مادران چشم به راه

.

به سروهای مجاهد به لاله های شهید

 به غربت ولیِ ندبه خوان چشم به راه

.

که سال نو نرسیده بهار ما برسد

 به داد غربت این قوم یار ما برسد

⬛️🎤====madahi.org====🎤⬛️


موزیک ویدئو: