دانلود نوحه شب و کابوس از چشم من کم‌ سو نمی‌ افتد از حاج محمود کریمی

۲۶ آذر ۱۴۰۰

 

دانلود نوحه تازه منتشر شده شب و کابوس از چشم من کم‌ سو نمی‌ افتد از حاج محمود کریمی در بزرگترین مرجع دانلود مداحی madahi.org

متن مداحی شب و کابوس از چشم من کم‌ سو نمی‌ افتد

⬛️🎤==madahi.org==🎤⬛️

شب و كابوس، از چَشمِ منِ كم سو نمی افتد

چه دردی دارد آن كوچه، كه با دارو نمی افتد

جماعت داشت می آمد، دلم لرزید می گفتم

كه بیخود راهِ نامردی به ما اینسو نمی افتد

كشیدم قَدّ به رویِ پایم و آن لحظه فهمیدم

كه حتی ردِّ بادِ سیلی اش، بر گونه می افتد

نشد حائل كند دستش، گرفته بود چادر را

كه وقتی دست حائل شد، كسی با رو نمی افتد

به رویِ شانه ام دستی و دستی داشت بر دیوار

به خود گفتم خیالت تخت باشد، او نمی افتد

سیاهی رفت چشمانش، سیاهی رفت چشمانم

و گر نه اینقدر در كوچه، با زانو نمی افتد

میانِ خاك می گردیم و می گویم چه ضربی داشت!

خدایا گوشواره اینقدر آنسو نمی افتد!

دو ماهی هست كابوس است خوابِ هر شبم، گیرم

تبِ من خوب شد، امّا تبِ بانو نمی افتد

⬛️🎤====madahi.org====🎤⬛️