دانلود نوحه چادرت را بتکان از محمد حسین پویانفر

۲۲ دی ۱۴۰۰

 

دانلود نوحه تازه منتشر شده چادرت را بتکان از محمد حسین پویانفر در بزرگترین مرجع دانلود مداحی madahi.org

madahi.org

متن مداحی چادرت را بتکان

⬛️🎤==madahi.org==🎤⬛️

چادرت را بتکان روزی ما را بفرست

چادرت را بتکان روزی ما را بفرست

ای که روزی دو عالم همه از چادرت توست

ای که روزی دو عالم همه از چادرت توست

ای مادر ای مادر ای مادر

ای مادر ای مادر ای مادر

من از خاک پای تو سر بر ندارم

من از خاک پای تو سر بر ندارم

مگر لحظه ای که بگن سر ندارم

مگر لحظه ای که بگن سر ندارم

مگیر از سرم سایه ی چادرت را

مگیر از سرم سایه  ی چادرت را

پناهی از این خیمه بهتر ندارم

پناهی از این خیمه بهتر ندارم

چادرت را بتکان روزیه ما را بفرست

چادرت را بتکان روزیه ما را بفرست

ای که روزی دو عالم همه از چادرت توست

ای مادر ای مادر ای مادر

ای مادر ای مادر ای مادر

ای مادر ای مادر ای مادر

⬛️🎤====madahi.org====🎤⬛️