دانلود نوحه چون پاره های قرآنی از حسین طاهری

۲۹ آبان ۱۴۰۰

 

دانلود نوحه تازه منتشر شده چون پاره های قرآنی از حسین طاهری در بزرگترین مرجع دانلود مداحی madahi.org

متن مداحی چون پاره های قرآنی

⬛️🎤==madahi.org==🎤⬛️

چون پاره های قرآنی

که زیر نعل اسب هایی

مظلومی آقا مظلومی

عطشانی آقا عطشانی

اِجتَمَعَ الناس خورشید و جلو چشم ماه زدند

اِجتَمَعَ الناس تو رو قربة الی الله زدند

اِجتَمَعَ الناس تو رو قربة الی الله زدند

اِجتَمَعَ الناس به تو از یک قدمی تیر زدند

اِجتَمَعَ الناس تو گرسنه بودی سیر زدند

ای کشته ی گرسنه و تشنه ابی عبدالله

خانومتو سپردی گرسنه و تشنه ابی عبدالله

از بس که صدا زدی مادر ابی عبدالله

خنده زدند سیاهی لشکر ابی عبدالله

سیدالمظلوم حسین جانم حسین جانم حسین جانم

سیدالمظلوم حسین جانم حسین جانم حسین جانم

⬛️🎤====madahi.org====🎤⬛️