دانلود نوحه کائنات افتاده دام علیست از امیر کرمانشاهی

۲۱ آذر ۱۴۰۰

 

دانلود نوحه تازه منتشر شده کائنات افتاده دام علیست از امیر کرمانشاهی در بزرگترین مرجع دانلود مداحی madahi.org

متن مداحی کائنات افتاده دام علیست

⬛️🎤==madahi.org==🎤⬛️

کائنات افتاده دام علیست

کائنات افتاده دام علیست

خضر خود لب تشنه ی جام علیست

نام حیدر زینت عرش است اگر

نام زینب زینت نام علیست

نام حیدر زینت عرش است اگر

نام زینب زینت نام علیست

کائنات افتاده دام علیست

کائنات افتاده دام علیست

خضر خود لب تشنه ی جام علیست

نام حیدر زینت عرش است اگر

نام زینب زینت نام علیست

نام حیدر زینت عرش است اگر

نام زینب زینت نام علیست

عمتی من هستم روی اسمت غیرتی

⬛️🎤====madahi.org====🎤⬛️