دانلود مداحی عربی ما أرید أیامی انت لو ما بیها از باسم کربلایی

14 خرداد 1399

دانلود مداحی جدید ما أرید أیامی انت لو ما بیها از باسم کربلایی در سایت مداحی

Download new Nohe by Basem Karbalaei called Ma Arido Ayami from madahi.org

دانلود آهنگ ما أرید أیامی انت لو ما بیها باسم کربلایی

متن مداحی ما أرید أیامی انت لو ما بیها از باسم کربلایی

🌹🎤==madahi.org==🌙🌹
ما أرید أیامی انت لو ما بیها

روزهای زندگی ام را نمی خواهم ؛ اگر تو در آ ن ها نباشی

♩♬♫♪♭

یا حسین اعیونی الما بجت أعمیها

ای حسین اگر چشمان برایت نگریند ، نابینایشان خواهم کرد

♩♬♫♪♭

آنا ناذر روحی بسمک امخلیها

من جانم را نذر نام تو کرده ام ؛ نذر نام تو

♩♬♫♪♭

الحواس الخمسه عندی کلها مشغوله بوجودک مو الیه

حواس پنجگانه ام همه مشغول تو هستند ، تو مالک آن ها هستی

♩♬♫♪♭

ارخیصه العیون الما تبجی اعلیک و اتوزع دمعها کل مسیه

چه بی ارزشند چشمانی که نگریند و اشکشان جاری نشود بر تو ؛ شامگاه

♩♬♫♪♭

اعیونی لو لا سامح الله باقت الدنیه دمعها اشیبقه بیه

اگر چشمانم خدایی نکرده دنیا باعث خشک شدنشان شود ، چیزی از من نخواهد ماند

♩♬♫♪♭

اعیونی لو ما طیفک بیمن یواسونی
چشمانم اگر رویای تو در آن نباشد ، با چه چیز همدردی کنند

♩♬♫♪♭

لو تعوف ادموعک الله یعمی اعیونی

و اگر برای تو گریستن را ترک کنند ، خدا آن ها را نابینا کند
♩♬♫♪♭
الما بجت لمصابک إلمن امخلیها

آن که در مصیبت تو اشک نریزد ، پس نفعش چیست ؟!

♩♬♫♪♭

ما أرید أیامی انت لو ما بیها

روزهای زندگی ام را نمی خواهم ؛ اگر تو در آ ن ها نباشی

♩♬♫♪♭

یا حسین اعیونی الما بجت أعمیها

ای حسین اگر چشمان برایت نگریند ، نابینایشان خواهم کرد

♩♬♫♪♭

آنا ناذر روحی بسمک امخلیها

من جانم را نذر نام تو کرده ام ؛ نذر نام تو

♩♬♫♪♭

عینی لو تجفی بطبعها اعلیک ما ینزل دمعها أنسه عینی

چشمم اگر جفاکار شده و بر تو اشک نریزد ؛ فراموشش خواهم کرد

♩♬♫♪♭

اجدامی لو ما تعتنیلک آنا ما أرید الما تجیلک توفی دینی

پاهایم اگر سمت تو نیایند ، این پاها را نمی خواهم ، وقتی ادای دین نکنند

♩♬♫♪♭

کلشی یمک بالنهایه و مو وسیله حسین غایه بیها دینی

همه چیز به تو ختم می شود ؛ حسین فقط وسیله نیست ، هدف است ، دین من پیش اوست

♩♬♫♪♭

روحی تهجر روحی لو هجرت أیامک

جانم مرا ترک خواهد کرد ، اگر لحظه ای تو را ترک کنم

🌸🎤====madahi.org====🌙🌸