دانلود شور همیشه با وجود مادر خونه ما پر از امیده از امیر برومند

19 اردیبهشت 1399

دانلود شور جدید همیشه با وجود مادر خونه ما پر از امیده از امیر برومند در سایت مداحی

Download new Nohe by Amir Boroumand called Hamisheh Ba Vojode from madahi.org

madahi.org

متن مداحی همیشه با وجود مادر خونه ما پر از امیده از امیر برومند

🌹🎤==madahi.org==🌙🌹

◥⊙همیشه با وجود مادر خونه ما پر از امیده

◥⊙خدا میدونه هیچکی از ما غیر خوبی چیزی ندیده

◥⊙همین خونه امید ماست

◥⊙دلم خوش به همین روزاست

◥⊙خونه هنوز یه در داره دعای ما اثر داره

◥⊙تو راهی مادرمون پسر داره

◥⊙◥⊙◥⊙◥⊙◥⊙◥⊙◥⊙

خدا نیاره اون روزی که توی دل ما غم بباره◥⊙

مادر ما میون بستر چشماش و روی هم بذاره◥⊙

الهی خوب باشه حالش نشه زخمی پر و بالش◥⊙

خونه ما پدر داره پدرمون خبر داره◥⊙

اتیش در خونه خطر داره◥⊙

◥⊙◥⊙◥⊙◥⊙◥⊙◥⊙◥⊙

◥⊙میدونی دل اهل خونه کنار تو اروم میگیره

◥⊙اگه بری سفر یه روزی بدون تو حسن میمیره

◥⊙دل بابا دو نیم میشه حسین تو یتیم میشه

◥⊙میبرنش ته گودال جلو چشت میره از حال

◥⊙میبینی که بدنش میشه پا مال

🌸🎤====madahi.org====🌙🌸