فرهمند

دانلود فایل صوتی سوره آیت الکرسی + متن و ترجمه کامل

دانلود فایل صوتی سوره آیت الکرسی + متن و ترجمه کامل

آیت الکرسی در سوره بقره از آیه 255 تا 257 قرآن کریم می باشد که این سوره از سوره های است که در مدینه و پیرامون آن نازل شده که به سوره های مدنی مشهور است.

آیت الکرسی ترجمه ی بسیار زیبایی دارد که برای اولین بار به صورت فایل و ترجمه کامل در وبسایت مداحی گرد آوری شده است.